107-Nirlep awastha arthat vasana rahit awastha kese prapt ho.

Vartalap: