109-Guru- parayanta aur Ishwar nichye ki dranta.

Vartalap: