111-Sansarik karye karte huye satnichye kese bana rahe.

Vartalap: