113-Har prakar ke bhay se kese mukt hon.

Vartalap: