17-Ishwar parayanta kyun nahi dharan kar pate.

Vartalap: