20-Karm yog aur bhakti yog kya alag hai.

Vartalap: