35-Vikaro ka prabhav tatha unse chutkara.

Vartalap: