38- Satvichar aur nididhyasan ( Meditation).

Vartalap: