46-Ishwar marg par chalane main duvidha kyon rahati hai.

Vartalap: