48- Man hi mitra man hi shatru kaise hai.

Vartalap: