52-Kartapan aur karmphal sae kaise mukti prapt karen.

Vartalap: