58-Ishwar bhakti sahi roop main kaise hoti hai.

Vartalap: