60-Jeevan ki saar sat swaroop ki talash kyon hai.

Vartalap: