61- Prarabdh ke phal say chutkara kaise.

Vartalap: