65-Guru bhakti dwara jeevan ki safalata kaise.

Vartalap: