68-Jante huye bhi duryodhan kyon galti karta raha.

Vartalap: