72-karam aur karamgati ka vigyan kya hai.

Vartalap: