84-Sukh dukh mae sam rahane ke liye Ishwar ki upasna kyun.

Vartalap: