89-Sadhana ke bal par ishwar mein man kaise lage.

Vartalap: